English

2010

Lørdag 4. september 12:00 // Bryggens Museum

Vandring mellom middelalderruiner

Start: Bryggens Museum. Musikalsk innslag ved Frode Thorsen. Varighet: 1 time. Vandringen tilpasses værforholdene. Voksne kr. 60,-, barn gratis. Begrenset antall. Påmelding tlf. 55 58 80 10 eller eli.rodseth@bymuseet.no

Lørdag 4. september 19:00 // Håkonshallen

«Una voce. Gregoriansk song med lokalt tilsnitt»

Frå 1000-talet til Reformasjonen i 1537 lydde den gregorianske songen i alle norske kyrkjer. Kantorar og koristar løfta songene fram einstemmig – una voce – på kyrkja sitt språk; latin. Den norske kyrkja la vekt på å vere ein del av den universelle kristenverda, men dette fellesskapet ga også rom for lokal variasjon. Viktige lokale helgenar, Olav i Trondheim, Sunniva i Bergen og Hallvard i Oslo, hadde sine eigne festar og lovsongar.

På fragment frå dei norske liturgiske handskriftene frå mellomalderen finst restane av store delar av både den lokale og den universelle gregorianske songen. Når eldre og nyare forsking på handskriftsmaterialet blir kombinert med musikalske krefter, kan melodiane frå mellomalderen klinge på ny, denne gong for vår tids moderne publikum.

Schola Solensis vil under konserten presentere utvalde stykke frå kyrkjemusikken i mellomalderen, blant anna frå norske helgenfestar. Publikum vil også få eit innblikk i detektivarbeidet som ligg bak den aukte kunnskapen om lokale tekstar og melodiar i mellomalderen.

Billetter 150,-/75,-. 20% rabatt for innehavere av BT-kortet

www.scholasolensis.no

Søndag 5. september 12:00// Bryggens Museum

Vandring mellom middelalderruiner.

Start: Bryggens Museum. Musikalsk innslag ved Frode Thorsen. Varighet: 1 time. Vandringen tilpasses værforholdene. Voksne kr. 60,-. Begrenset antall. Påmelding tlf. 55 58 80 10 eller eli.rodseth@bymuseet.no

Søndag 5. september 19:00 // Håkonshallen

Konsert med Currentes

5. september presenteres programmet «Spinato Intorno», med verdslig, flerstemt musikk av de italienske komponistene Antonio Zacara da Teramo (ca1350-ca1415) og Francesco Landini (ca1335-1397). Av alle 1300-tallets italienske komponister, er det ingen som har gitt oss så mange verk som Landini. Med knapt 150 komponister står han for bortimot en fjerdedel av alle verdslige komposisjoner vi kjenner til fra perioden. Landini ble blind i barndommen, men det forhindret ham ikke fra å bli en kjent organist, komponist, poet, instrumentmaker og -oppfinner(!).

Få av 1300-tallets komponister har skrevet så ulikartet musikk som Zacara. På den ene siden finnes enkle, melodiøse kjærlighetssanger, på den andre komposisjoner som i sin bruk av allegorier, tekstlige hentydninger til politikk og kirke, og musikalske virkemidler overgår det meste av samtiden i kompleksitet. I tillegg til å være komponist, var Zacara en meget godt betalt skriver og miniatyrmaler. Han arbeidet både som sanger i pavens kapell, og som sekretær for paven.

Billetter 150,-/75,-. 20% rabatt for innehavere av BT-kortet

Tilknyttede aktiviteter

Onsdag 1. september 19:00 // Musikkbygget, Koengen

«Ei heilag jomfru til bispesetet: Sankta Sunniva og Bergen i mellomalderen»

Foredrag ved Åslaug Ommundsen: I serien «Fortellinger fra Festningen», et samarbeid mellom Kommandanten på Bergenhus og Bymuseet i Bergen v/Håkonshallen.

Gratis adgang

Bryggens Museum

Utstillingene «Middelalderbyen Bergen omkring 1300» og «Kjøtt på bein»

I hver av utstillingene er det utstilt en vakker liten beinfløyte fra middelalderen, funnet under utgravninger. Her kan en også se en fotokopi av det eldste stykket verdslig musikk som er bevart med tekst og noter fra norsk middelalder. Og en kan se en liten trepinn der deler av en latinsk tekst fra Carmina Burana er risset inn med runer. Carmina Burana var sanger som ofte ble sunget ute i Europa av omreisende musikere, eller studenter, ofte kalt vaganter, i middeladeren.

Åpningstider: Mand. - fred. 11 - 15; lørd. 12 - 15; sønd. 12 - 16
Entre: kr. 60

Håkonshallen: daglig 12 - 15, unntatt torsdag: 15 - 18
Entre kr. 50

Rosenkrantztårnet: søndag 12 - 15
Entre kr. 50

2011

Musikkutdrag fra Bergen Middelaldermusikkdager 2011

Torsdag 1. september 18:00 // Rosenkrantztårnet

David Catalunya (Spania): Solo-konsert på clavisimbalum (middelalder-keyboard)
200,-/100,-

Fredag 2. september 20:00 // Domkirken

Schola Solensis (Norge): Gregoriansk sang
200,-/100,-

Lørdag 3. september 12:00 // Bryggens Museum

Byvandring mellom middelalder-ruiner

Oppmøte for Byvandringene er kl 11:55 ved Bryggens museum. Inkluderer musikalsk innslag i Håkonshallen ved Bergen Barokk (Norge).
100,- (Begrenset antall billetter)

Lørdag 3. september 19:00 // Domkirken

«Mediterraneum»

Canto Coronato (Spania): En musikalsk reise fra Kypros til Aragon, 1400–1420.
200,-/100,-

Søndag 4. september 12:00 // Bryggens Museum

Byvandring mellom middelalder-ruiner

Oppmøte for Byvandringene er kl 11:55 ved Bryggens museum. Inkluderer musikalsk innslag i Håkonshallen ved Bergen Barokk (Norge).
100,- (Begrenset antall billeter

Søndag 4. september 19:00 // Håkonshallen

«I fuʼtuo servo»

Currentes (Bergen, Norge): Musikk av Francesco Landini (ca. 1335–1397) og Antonio Zacara da Teramo (ca. 1365–1416). Inkluderer urfremføring av verk av den norske komponisten Eivind Buene.
200,-/100,-

2012

13. september 11:00 // Stein Rokkans Hus, Studio B

Bergen Middelaldermusikkdagene åpner med en konferanse i Studio B, Stein Rokkans Hus. Tema for konferansen er musikkinstrumenter i middelalderen. Bidragene er ved Poul Høxbro, Guillermo Perez, David Catalunya og Anna Danilevskaïa. Konferansen vil være åpen for alle, men rettes primært mot fagmiljøet.

13. september 18:00 // Rosenkrantztårnet

Guillermo Perez gir en solokonsert i Rosenkrantztårnet. Perez er en internasjonalt anerkjent utøver på organetto (håndholdt orgel), og presenterer et program med utgangspunkt i Landinis musikk. Francesco Landini (ca. 1335-1397) er den italienske senmiddelalderens mest kjente komponist. I sin samtid var han også kjent som en meget virtuos utøver nettopp på organetto.

14. september 19:00 // Domkirken

«Meyster ob allen Meystern»

I Domkirken leder Guillermo Perez sitt ensemble Tasto Solo i en framføring av det virtuose instrumentalprogrammet «Meyster ob allen Meystern», som de gav ut på CD i 2009. CD-innspillingen har mottatt strålende omtaler og en rekke priser over hele kontinentet, inkludert den høythengende «Diapason dʼOr» fra det franske tidsskriftet «Diapason». Mer informasjon om ensemblet, dets leder Perez og programmet finnes på http://www.organetto.es/tastosolo.htm.

14. september 22:00 // Domkirken

«Nuda non era»

Currentes spiller programmet «Nuda non era» i Rosenkrantztårnet. Medvirkende musikere: Anna Danilevskaïa og Hans Lub, middelalderfidel; Jostein Gundersen, blokkfløyter.

15. september 13:00 // Bryggens Museum

Guidet byvandring gjennom Bergens middelalderruiner. Billettkjøp og oppmøte ved Bryggens museum. Vandringen ender med et kort musikalsk innslag med ensemblet Currentes i Rosenkrantztårnet kl. 14:00.

15. september 18:00 // Rosenkratztårnet

«Pons Vivi»

Den danske fløytisten og perkusjonisten Poul Høxbro og den tyske fidelisten Susanne Ansorg framfører programmet «Pons Vivi» i Rosenkratztårnet. Poul Høxbo har turnert verden rundt som «pipe & tabour»-utøver (én utøver spiller både fløyte og perkusjon). Susanne Ansorg er en ledende utøver på middelalderfidel. Hun opptrer med ensembler som Sequentia og Sarband, og er kunsterisk leder for middelaldermusikkfestivalen Montalbâne i tyske Freyburg. Mer informasjon om kunstnerne og deres duo-program finnes på http://www.poulhoxbro.dk.

16. september 13:00 // Bryggens Museum

Guidet byvandring gjennom Bergens middelalderruiner. Billettkjøp og oppmøte ved Bryggens museum.

16. september 19:00 // Håkonshallen

Bergen Middelaldermusikkdagene avsluttes i Håkonshallen med en konsert ved det Bergensbaserte ensemblet Currentes. Currentes ble grunnlagt i 2006 av Jostein Gundersen, og er et av få ensembler som spesialiserer seg på flerstemt musikk fra middelalder og renessanse.

Deres debut-CD med musikk av italienske Antonio Zacara da Teramo (ca. 1355-1416) for LAWO Classics har blitt godt mottatt av kritikere. Ensemblet har blitt invitert til å opptre for blant andre Festspillene i Bergen, Copenhagen Renaissance Music Festival, Prague Summer Festivities of Early Music og St. Wenceslas Music Festival, Ostrava (Tsjekkia).

Konsertprogrammet under BMMD er sentrert rundt de italienske komponistene Francesco Landini (ca. 1335-1397) og Paolo da Firenze (ca. 1355-1436), og framføres av tre sangere og fire instrumentalister. Mer informasjon om ensemblet finnes på http://www.currentes.com.

2013

5.-8. september 2013

Bergen Middelaldermusikkdager

Det er igjen tid for Bergen Middelalermusikkdager! I samarbeid med UiB, Bymuseet, Bergen Domkirke og ensemblet Currentes, tilbyr vi spennende konserter med det beste av lokale og internasjonale utøvere. Som vanlig vil det meste av musikken være helt ny for publikum. Vi tror de vil være fascinerende musikalske opplevelser og oppdagelser. Samtidig får tilhørerne, ved hjelp av korte introduksjoner, anledning til å bli bedre kjent med vår fortid.

Årets fokus er på kirkemusikk. Vi presenterer musikk til tidebønn og til messe, enstemmig gregoriansk sang og komplekse flerstemmige komposisjoner. Spektakulært og spennende blir det helt sikkert når et fransk vokalensemble improviserer flerstemmighet i middelalderstil!

Torsdag 5. september 10-17 // Griegakademiet

Kurs i improvisert vokalpolyfoni.

Studenter ved Griegakademiet og andre interesserte lærer grunnleggende teknikker for improvisasjon av vokalpolyfoni, både i middelalder- og renessanse-stiler. Kurset ledes av sangere fra Le Chant sur le livre (fr).

Fredag 6. september 20:00 // Korskirken

Le Chant sur le livre (fr): Improvisert flerstemmighet i Notre Dame-stil

Notre Dame-stilen har lenge vært gjenstand for fascinasjon og beundring. Flere CD-innspillinger med musikk av stilens representanter Perotin og Leonin, med bl.a. Hillard Ensemble og Ensemble Gilles Benchois har gjort et moderne konsertpublikum oppmerksom på den komplekse og vakre flerstemmige musikken utviklet ved Notre Dame i Paris, rundt 1200.

Under Bergen Middelaldermusikkdager får publikum anledning til å møte denne musikken på nytt, bokstavig talt: Det franske vokalensemblet Le Chant sur le livre framfører flerstemt musikk i Notre Dame- stilen, improviserert! Ensemblet har gjennom flere år spesialisert seg på imrpovisasjon av flerstemt musikk fra renessanse og middelalder, og kommer nå endelig til Bergen for å vise noen av de stilene de behersker.

Lørdag 7. september 20:00 // Korskirken

Schola Solensis (no): «Song for heilage jomfruar», gregoriansk sang for hellige Sunniva og jomfru Maria

Schola Solensis feirer hellige Sunniva og jomfru Maria med gregoriansk middelaldersang. Bergen Middelaldermusikkdager markerer i år den store Sunnivafesten 7. september med en konsert med koret Schola Solensis i Korskirken kl. 20.00. Gjennom hele middelalderen feiret bergenserne 7. september at skrinet med den hellige Sunniva, Bergens skytshelgen, i 1170 ble flyttet fra Selja til Bergen. Om kvelden samme dag begynte også forberedelsene til jomfru Marias fødselsfest 8. september.

Schola Solensis vil i Korskirken framføre gregoriansk sang fra middelalderens feiring av både Sunniva og Maria. Sunnivafesten blir også markert på andre måter denne helgen, blant annet med fortellerstund i Bymuseet på lørdag og søndag 12.30 og 14.30.

Søndag 8. september 11:00 // Domkirken

Høymesse. Musikk framført av Le Chant sur le livre, Currentes og Karstein Askeland

I et helt nytt samarbeid med Bergen Domkirke, bidrar Bergen Middelaldermusikkdager til høymessen med musikk fra den gang Domkirken var ung. Alle ordinarie-leddene samt musikk under nattverden blir tonesatt med middelaldermusikk og med improvisert musikk i stiler fra senmiddelalder eller tidlig renessanse.

Le Chant sur le livre stiller med tre sangere, Bergens-ensemblet Currentes stiller med tre sangere (deriblant Domkantor Kjetil Almenning) og fire instrumentalster. Kantor i Mariakirken Karstein Askeland sitter ved orgelet.

2014

Lørdag 6. september 19:00 // Håkonshallen

«Beowulf»

Benjamin Bagby

Det kjente gammelengelske heltediktet fremført av Benjamin Bagby (sang og angelsaksisk harpe).
200,-/100,-

Søndag 7. september 15:30 // Rosenkrantstårnet

Helgenfortellinger

Schola Solensis, photo: Hans Knut Sveen

Gregoriansk sang med kvinnekoret Schola Solensis.
80,-/50,-

Søndag 7. september 20:00 // Chagall, Vaskerelven 1

«Remede de Fortune»

Currentes

Guillaume de Machauts kjente dikt poem, fremført av Currentes med recitasjon av Benjamin Bagby.
100,-

Mandag 8. september 12:15 // Sydneshaugen skole, Auditorium Q

«On the performance of Beowulf»

Forelesning med Benjamin Bagby, sang og melodi i middelalderske heltedikt, rekonstruksjon av angelsaksisk harpe.

2015

Torsdag 26. november kl 19:00 // Håkonshallen

«Exploring The Middle Ages»

Ensemble Coclico (Frankrike)
Ars organizandi
Ledelse: Barnabé Janin
Del av universitetskonferansen «Exploring The Middle Ages»
Konferansepåmelding nødvendig

Fredag 27. november 18:00 // Korskirken

«Jordens og himmelens musikk»

Ensemble Currentes
Ledelse: Jostein Gundersen
Jordens og himmelens musikk:
Liturgisk musikk i senmiddeladeren

Lørdag 28. november 14:00 // Rosenkrantztårnet

«Himmeldronninga i Rosenkrantztårnet»

Schola Solensis
Ledelse: Ragnhild Hadland
Himmeldronninga i Rosenkrantztårnet
Glemte sanger fra middelalderen